top of page
Logo Strael TRTS.png

Privacy

Uw gegevens zijn veilig bij ons.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywet die 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. In deze nieuwe wet worden de privacy gegevens en alle gegevens die wij in het kader van onze werkzaamheden bij u opvragen en documenteren, nog beter beschermd. Elke organisatie in de EU dient deze regels te respecteren en na te leven.

 

We zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Onderstaand informeren we u over de wijze waarop wij uw privacy gegevens beschermen. Ook laten we u weten welke gegevens we verzamelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens die wij bij u opvragen tijdens het intakegesprek. Ook laten we u weten waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan. Dit geldt uiteraard ook voor alle gegevens en informatie die digitaal aan ons worden verstrekt.

 

Dit privacy-beleid is van toepassing op alle diensten van Strael praktijk voor psychomotorische therapie. Het zal u duidelijk zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy-beleid van andere sites en / of bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten, geeft u aan ons privacy-beleid te accepteren. Strael praktijk voor psychomotorische therapie respecteert de privacy van alle gebruikers en zal er uiteraard voor zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

bottom of page